Vacature titel
Wij zijn opzoek naar twee juridisch beleidsmedewerkers voor gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Beschrijving

Het team Toezicht & Handhaving van het team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid van de Werkmaatschappij 8KTD  is op zoek naar twee juridisch beleidsmedewerkers.

De juridsiche beleidsmedewerkers die wij zoeken zijn professional met ruime werkervaring binnen het vakgebied. Jullie zijn juridisch beleidsmedwerkers die enthousiast zijn en het een uitdaging vinden om de leefomgeving van onze gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel aantrekkelijker te maken én te houden. Jullie zijn durfals; pakken door in lastige situaties waarbij je oplossingsgericht werkt en flexibel bent in oplossingen.

Gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel hebben besloten om hun gezamenlijke Werkmaatschappij 8KTD te gaan ontvlechten. De overeenkomst die wij met u aangaan heeft verlengingsopties die doorlopen tot na de beoogde ontvlechtingsdatum. Door in te schrijven op deze opdracht geeft u aan om over de mogelijkheid van een contractovername door ofwel de gemeente Achtkarspelen ofwel de gemeente Tytsjerksteradiel in gesprek te willen gaan. Partijen zullen hierover ten minste twee maanden voor de beoogde ontvlechtingsdatum met elkaar in overleg treden.

Verantwoordelijkheden
 • Je geeft juridische advisering van concrete handhavingszaken op het gebied van Bouwen/Slopen, Milieu, Brandveilig gebruik, Groen, APV, Kinderopvang, Horeca en openbare orde en veiligheid;
 • Je geeft Juridische advisering in privaatrechtelijke kwesties waarbij de gemeente partij is*;
 • Je stelt juridische handhavingsprocedures op en adviseert het bestuur hierover;
 • Vertegenwoordigt de gemeentes bij bezwaar- en beroepsprocedures bij de Bezwaarschriftencommissie/ Rechtbank/ Raad van State in handhavingszaken;
 • Vertaalt nieuwe ontwikkelingen op juridisch gebied naar (handhavings)beleid;
 • Bewaakt en stelt werkprocessen en protocollen op van het team;
 • Werkt nauw samen met directe collega’s in het team en onze partners buiten de afdeling.
Kwalificaties

De kandidaten zijn inzetbaar vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 voor 22-28 uur per week. Vanaf 1 juli 2024 is er een mogelijkheid de uren, per persoon, uit te breiden naar 38 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 22-28 uur en per week, na 1 juli 2024 voor 38 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De gesprekken zijn op maandag 27 november 2023. Wij vragen je hier rekening mee te houden.

Contacten
 • U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. In het cv dient een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren per weer te zijn vermeld.
 • U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina’s A4 toe.
 • De kandidaat heeft een passende Hbo- of Academische opleiding.
 • De kandidaat heeft aanvullende opleidingen gevolgd overeenkomend met de Kwaliteitsverordening VTH.
Type dienstverband
Deeltijds
Startdatum vacature
01-01-2024
Looptijd vacature
6 maanden optie 2 x verlenging
Juridisch
Juridische dienstverlening
Werklocatie
Werktijden
22 t/m 28 uur per beleidsmedewerker
Geplaatst op:
november 9, 2023
Geldig tot
december 15, 2023
Close modal window

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!