Arbeidsrecht

 Arbeidsrecht omvat een breed scala aan wetten en regels die de relatie tussen werkgevers en werknemers reguleren. Dit omvat onder meer zaken zoals arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrechtelijke geschillen, ontslagprocedures, en bescherming van werknemersrechten zoals het recht op een veilige werkplek, gelijke behandeling en het recht op vakbondsvorming. 

Inex
in opdracht

Op projectbasis samenwerken
met Inex juristen.

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Als Inex Advocatuur kunnen we werkgevers en werknemers bijstaan in verschillende aspecten van het arbeidsrecht. Voor werkgevers kunnen we adviseren over het opstellen van arbeidscontracten, het naleven van arbeidswetgeving, het omgaan met arbeidsconflicten en ontslagprocedures, en het beschermen van hun belangen bij geschillen met werknemers. We bieden ook begeleiding bij het ontwikkelen van beleid en procedures die in overeenstemming zijn met de geldende arbeidsregelgeving.

Voor werknemers kunnen we juridisch advies en bijstand bieden met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, arbeidsrechtelijke geschillen, discriminatie op de werkvloer, ontslagrecht en het handhaven van hun rechten op de werkplek. We streven ernaar om de belangen van werknemers te beschermen en hen te helpen bij het verkrijgen van rechtvaardige behandeling en passende compensatie in geval van geschillen met hun werkgever.

Samenvattend; bij Inex Advocatuur kunnen zowel werkgevers als werknemers rekenen op deskundig juridisch advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, om hen te helpen hun rechten te begrijpen, te beschermen en te handhaven in de complexe wereld van arbeidsverhoudingen.

Inex legal helpt je bij:

Opstellen en beoordelen arbeidscontracten

Bemiddelen in arbeidsrechtelijke geschillen

Begeleiden van ontslagprocedures

Opstellen van vaststellingsovereenkomst

Bijstaan van cliënten in B2B relaties

Procederen namens werkgever

Vraag een juridische quickscan aan

Kost niets, maar levert direct zekerheid op. Wij brengen voor jou in kaart wat juridisch wel en (nog) niet juist geregeld is en waar je dus risico’s loopt.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal