alexei-maridashvili-BOqK8p1pHX4-unsplash

Bestuursrecht

Bestuursrecht omvat de regels en principes die de relatie tussen overheidsinstanties en individuen of organisaties regelen. Het richt zich op de rechten en verplichtingen van burgers en bedrijven ten opzichte van de overheid, inclusief besluitvormingsprocessen, handhaving van regelgeving, en toegang tot bestuursrechtelijke remedies zoals bezwaar en beroep. 

Inex
in opdracht

Op projectbasis samenwerken
met Inex juristen.

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex Advocatuur biedt uitgebreide juridische ondersteuning aan zowel particulieren als organisaties die te maken hebben met bestuursrechtelijke kwesties. Voor particulieren kunnen we adviseren en bijstand verlenen bij zaken zoals bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van overheidsinstanties, zoals vergunningen, subsidies, uitkeringen, belastingaanslagen en bestuurlijke boetes. We streven ernaar om de rechten van individuen te beschermen en hen te helpen bij het verkrijgen van een eerlijke behandeling en rechtvaardige uitkomsten in hun interacties met overheidsorganen.

Voor organisaties en bedrijven kunnen we juridisch advies en bijstand bieden bij het navigeren door complexe regelgeving en procedures die van invloed zijn op hun activiteiten en besluitvormingsprocessen. Dit omvat zaken zoals vergunningsaanvragen, handhaving van regelgeving, milieukwesties, overheidscontracten en geschillen met overheidsinstanties. We streven ernaar om organisaties te helpen hun belangen te behartigen en hun juridische positie te versterken in hun interacties met de overheid.

Inex Advocatuur staat klaar om zowel particulieren als organisaties te ondersteunen bij bestuursrechtelijke kwesties door middel van deskundig advies, strategische vertegenwoordiging en effectieve juridische bijstand, met als doel het beschermen van hun rechten en het bereiken van rechtvaardige uitkomsten in hun geschillen met overheidsinstanties.

Inex legal helpt je bij:

Juridisch advies

Bezwaar- en beroepsprocedures

Procedures voor de bestuursrechter

Toegang tot overheidsinformatie

Overheidsaansprakelijkheid

Subsidie en overheidssteun

Contracting namens overheidsinstellingen

Vraag een juridische quickscan aan

Kost niets, maar levert direct zekerheid op. Wij brengen voor jou in kaart wat juridisch wel en (nog) niet juist geregeld is en waar je dus risico’s loopt.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal