Inex
in de overheid

Samenwerken met Inex juristen
aan een transparante overheid

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.
Samenwerken aan helderheid en slagvaardigheid.

De overheid is er voor en door de burgers. Logisch dus dat vrijwel alle juridische vraagstukken waar de overheid bij betrokken is, in relatie staan tot de maatschappij waar ook jij deel van uitmaakt. Denk aan vergunningverlening, bezwaar en beroep. Maar ook aan subsidieverstrekking, het innen van belastingen en het tot stand brengen, invoeren en handhaven van tal van regelingen. Voor een goed geregelde samenleving is het van belang dat dit werk ook vanuit juridisch perspectief zo vlot mogelijk tot stand komt.

Meer juridisering betekent meer werkdruk. Inex biedt de helpende hand. Toegesneden op de voorliggende problematiek en zonder poespas.

Omgevingsrecht (Wabo), bouwvergunningen, bestemmingsplan problematiek, de Wet open overheid over beleidsregels en verordeningen… Inex kent alle regelgeving waar overheden mee te maken hebben. Wij zijn hierdoor in staat om gemeenten, provincies en overheidsinstellingen slagvaardig bij te staan. Bijvoorbeeld om werkdruk weg te nemen in periodes van een overdaad aan af te handelen zaken. Dit doen we voor de korte of langere termijn. Intern op detacheringsbasis. Of extern door het leveren van juridische adviezen of bijstand. Of een combinatie hiervan.

Inex legal helpt je bij:
Inkoopcontracten, inkoopvoorwaarden, disclaimers
Verkoopcontracten, verkoopvoorwaarden, disclaimers
Arbeidsvoorwaarden, Arbeidscontracten
Aansprakelijkheid
Aandeelhouders-overeenkomsten, management-overeenkomsten
Gebruiksaanwijzingen

Inex
in de overheid

Samenwerken met Inex juristen
aan een transparante overheid

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Samenwerken aan helderheid en slagvaardigheid.

De overheid is er voor en door de burgers. Logisch dus dat vrijwel alle juridische vraagstukken waar de overheid bij betrokken is, in relatie staan tot de maatschappij waar ook jij deel van uitmaakt. Denk aan vergunningverlening, bezwaar en beroep. Maar ook aan subsidieverstrekking, het innen van belastingen en het tot stand brengen, invoeren en handhaven van tal van regelingen. Voor een goed geregelde samenleving is het van belang dat dit werk ook vanuit juridisch perspectief zo vlot mogelijk tot stand komt.

Meer juridisering betekent meer werkdruk. Inex biedt de helpende hand. Toegesneden op de voorliggende problematiek en zonder poespas.

Omgevingsrecht (Wabo), bouwvergunningen, bestemmingsplan problematiek, de Wet open overheid over beleidsregels en verordeningen… Inex kent alle regelgeving waar overheden mee te maken hebben. Wij zijn hierdoor in staat om gemeenten, provincies en overheidsinstellingen slagvaardig bij te staan. Bijvoorbeeld om werkdruk weg te nemen in periodes van een overdaad aan af te handelen zaken. Dit doen we voor de korte of langere termijn. Intern op detacheringsbasis. Of extern door het leveren van juridische adviezen of bijstand. Of een combinatie hiervan.

Inex legal helpt je bij:
Inkoopcontracten, inkoopvoorwaarden, disclaimers
Verkoopcontracten, verkoopvoorwaarden, disclaimers
Arbeidsvoorwaarden, Arbeidscontracten
Aansprakelijkheid
Aandeelhouders-overeenkomsten, management-overeenkomsten
Gebruiksaanwijzingen

Vraag een juridische quickscan aan

Kost niets, maar levert direct zekerheid op. Wij brengen voor jou in kaart wat juridisch wel en (nog) niet juist geregeld is en waar je dus risico’s loopt.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal