Inex
in de zorg

Samenwerken met Inex juristen
dat is al één zorg minder

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in de zorg

Samenwerken met index juristen
dat is al één zorg minder

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.
De zorg vraagt om bijzondere
juridische zorg.

In de zorg is veel bijzondere wet- en regelgeving van toepassing zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast spelen privacy en gegevensbescherming (de AVG) een belangrijke rol. Al deze wetgeving ziet op de zorgverlening zelf. Er spelen echter ook veel andere juridische zaken. Met name door de manier waarop zorgverleners hun maatschappen hebben ingericht. Dit alles maakt de zorg ongelofelijk breed in verschillende disciplines en belangen. Want naast commerciële belangen spelen er ook maatschappelijke en menselijke belangen.

Inex kent de wet en begrijpt
de menselijke maat.

Wij geven instellingen en ondernemers in de zorg de juridische ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.
Onze juristen kennen de wet- en regelgeving. Ze kennen ook de plekken en functies in de zorg waar de mens maatgevend is. Het draait om de kwaliteit van de zorgverlening. Wij ontzorgen onze klanten door het oplossen en voorkomen van problemen en het opzetten van werkbare structuren. Onze bijstand leveren we voor de korte of langere termijn. Intern op detacheringsbasis. Of extern door het leveren van juridische adviezen of bijstand. Of een combinatie hiervan.

“Niemand in de zorg zal ontkennen dat voorkomen beter is dan genezen. En dat is precies wat Inex juridisch mogelijk maakt op een voor de zorg werkbare manier.”

Inex legal helpt je bij:

Inkoopcontracten, inkoopvoorwaarden, disclaimers

Verkoopcontracten, verkoopvoorwaarden, disclaimers

Arbeidsvoorwaarden, Arbeidscontracten

Aandeelhouders-overeenkomsten, management-overeenkomsten

Aansprakelijkheid

Gebruiksaanwijzingen

Vraag een juridische quickscan aan

Kost niets, maar levert direct zekerheid op. Wij brengen voor jou in kaart wat juridisch wel en (nog) niet juist geregeld is en waar je dus risico’s loopt.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal