felipe-prieto-_04F5VhvvwQ-unsplash

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht regelt de juridische aspecten van bedrijfsactiviteiten, inclusief de oprichting, structurering, fusies en overnames, en het dagelijkse beheer van ondernemingen. Het omvat ook regelgeving met betrekking tot contracten, corporate governance, intellectueel eigendom, en geschillenbeslechting, waardoor het een essentieel kader biedt voor het functioneren en de groei van bedrijven. 

Inex
in opdracht

Op projectbasis samenwerken
met Inex juristen.

Je eigen Legal afdeling in huis. Dat werkt zeker.

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex Advocatuur begrijpt dat ondernemingsrecht een essentieel rechtsgebied is voor bedrijven van elke omvang, waarbij diverse juridische aspecten komen kijken die cruciaal zijn voor het succes en de bescherming van een onderneming.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een startende ondernemer bent die een bedrijf wil oprichten en een keuze moet maken tussen de verschillende rechtsvormen, zoals een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF), een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Hier kunnen wij adviseren over de meest geschikte rechtsvorm, rekening houdend met factoren zoals aansprakelijkheid, belastingen en governance. Vervolgens kunnen wij helpen bij het opstellen van de benodigde juridische documenten voor de oprichting van de onderneming, zoals de statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en eventuele andere contracten die nodig zijn om de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen vast te leggen.

Een ander belangrijk aspect van ondernemingsrecht waarbij wij kunnen helpen, is fusies en overnames. Of je nu een bedrijf wilt kopen, verkopen of fuseren met een andere onderneming, wij kunnen adviseren over de juridische en zakelijke aspecten van deze transacties, inclusief due diligence-onderzoeken, onderhandelingen over de koopovereenkomst en de uitvoering van de transactie.

Daarnaast bieden wij expertise op het gebied van corporate governance, waarbij wij adviseren over de structurering en werking van bestuursorganen, compliance met wet- en regelgeving en conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders.

Bovendien kunnen wij onze cliënten bijstaan bij geschillen en procedures die voortvloeien uit ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals aansprakelijkheidsclaims, geschillen tussen aandeelhouders of conflicten over contractuele verplichtingen.

Bij Inex Advocatuur begrijpen we de complexiteit van het ondernemingsrecht en zijn we toegewijd aan het bieden van deskundig advies en juridische bijstand aan bedrijven van elke omvang. Met onze diepgaande kennis van de geldende wet- en regelgeving, kunnen we onze cliënten helpen om hun zakelijke doelen te bereiken en hun belangen te beschermen in alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Inex legal helpt je bij:

Financiële transacties

Corporate governance

Begeleiden van ontslagprocedures

Fusies en overnames

Bijstaan van cliënten in B2B relaties

Compliance en regelgeving

Bedrijfsoprichting en structurering

Herstructurering en insolventie

Vraag een juridische quickscan aan

Kost niets, maar levert direct zekerheid op. Wij brengen voor jou in kaart wat juridisch wel en (nog) niet juist geregeld is en waar je dus risico’s loopt.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal