Uurtarief 

Bij InEx Advocatuur hanteren we diverse uurtarieven, variërend van minimaal €175 tot maximaal €400 per uur, afhankelijk van de expertise, ervaring en het soort opdracht. Onze tarieven worden zorgvuldig afgestemd op de complexiteit van de zaak en de benodigde specialisatie. Bij InEx Advocatuur zullen we te allen tijde volledige transparantie bieden over onze tarieven, zodat u van tevoren duidelijkheid heeft over de kosten die verbonden zijn aan onze dienstverlening.

Vaste Urenafspraken

Tevens bieden wij de mogelijkheid om een vast aantal uren per maand af te spreken, waarbij een aangepast uurtarief kan gelden. Indien geen bijzondere afspraken worden gemaakt, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren.

Vaste Prijsafspraak

Voor bepaalde opdrachten, zoals het nakijken van contracten, opstellen van vaststellingsovereenkomsten  en advies uitbrengen door middel van een rapport, is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Dit biedt u duidelijkheid en zekerheid over de kosten verbonden aan de dienstverlening.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht bovenop deze uurtarieven voor kantoorkosten. Echter, eventuele kosten van derden of instanties (zoals kosten voor deurwaarders, deskundigen, griffierechten, enz.) worden apart doorberekend.

Eerste intakegesprek gratis

Voor een eerste intakegesprek van 45 minuten met een nieuwe cliënt brengen wij geen kosten in rekening.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, waarin aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. U kunt deze algemene voorwaarden downloaden via Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur BV april 2024 v3. Daarnaast kunt u hier ook de kantoorklachtenregeling vinden.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal