Vacature titel
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht
Beschrijving

Hier werk je aan mee

Groningen groeit. In de zesde stad van Nederland bouwen we de komende jaren 20.000 nieuwe woningen. Ook werken we hard aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en onze groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leef kwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven.

Hier ga jij je mee bezig houden

Jij regisseert en geeft advies over complexe handhavingszaken op het gebied van omgevingsrecht, bouwbesluit, APV en huisvestingsverordening. Je werkt samen met vergunningverlening, woontoezicht en bouwtoezicht waarbij je kunt sparren met je collega juridisch adviseurs. Je behandelt handhavingsverzoeken en doet samen met je collega’s onderzoek naar vastgoedfraude op basis van vergunningen.

Je bent analyserend en adviserend als juridisch expert en je komt met een inhoudelijke onderbouwing. Jij doet recht aan iedere onveilige situatie, melding of verzoek die jouw bureau passeert en hebt daarbij een pro- actieve houding.

Verder fungeer je als vraagbaak voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Je stelt verweerschriften als reactie op ingediende bezwaren. Je vertegenwoordigt het college in rechte bij de adviescommissie bezwaarschriften, rechtbank en afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Ook het opstellen van handhavingsbesluiten valt onder jouw verantwoordelijkheid en bewaakt je de wettelijke termijnen. Je verstrekt gevraagd en ongevraagd advies/informatie over de strategische/tactische benadering van complexe handhavingscasussen aan.

 

Hier kom je te werken

Binnen de directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp zorgt de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) voor het beleid en de uitvoering op het gebied van vergunningen en handhaving omgevingsrecht & huisvestingsverordening. De afdeling VTH heeft vijf teams: loket Bouwen en wonen, inspectie en handhaving, bedrijfsvoering en ondersteuning, woontoezicht en milieu. Bij het team Woontoezicht zoeken we een juridisch adviseur omgevingsrecht & huisvestingsverordening.

Of het nou gaat om vergunningen die illegaal zijn afgegeven, arbeidsmigranten die op te weinig vierkante meters worden gehuisvest of vluchtwegen die niet op orde zijn: jij zet je tanden in het juridische aspect. Om de leefomgeving vanuit de juridische spelregels zo veilig mogelijk te houden.

Kwalificaties
  • Een afgeronde relevante opleiding HBO-Rechten met relevante werkervaring of een WO diploma rechten bij voorkeur met een specialisatie in het omgevingsrecht danwel volkshuisvesting;
  • Actuele kennis van en ruime ervaring met de Wabo, Algemene wet bestuursrecht, APV, Bouwbesluit en bij voorkeur actuele kennis van de Omgevingswet en de huisvestingsverordening Groningen;
  • Je kunt het gehele complexe juridische speelveld van fysieke leefomgeving overzien en hier regie op voeren;
  • door jouw expertrol op juridisch gebied weet jij de juiste strategie bepalen;
  • Je weet duidelijk en overtuigend een boodschap over te brengen en weet het hoofd koel te houden, ook als het spannend wordt en er tijdsdruk onstaat, je vindt het ook leuk om te speuren.
  • Een politieke antenne die goed ontwikkeld is en op de juiste moment aanstaat.
Type dienstverband
Voltijds
Startdatum vacature
01-03-2024
Looptijd vacature
tot 31-12-2024
Werklocatie
Groningen
Werktijden
36 uur per week
Geplaatst op:
februari 6, 2024
Geldig tot
februari 14, 2024
Close modal window

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!