Toepassingsbereik van de WWFT voor InEx Advocaten

Bij Inex Advocatuur nemen we onze verplichtingen onder de WWFT serieus en streven we ernaar om onze cliënten te voorzien van hoogwaardige juridische dienstverlening, terwijl we tegelijkertijd de geldende wet- en regelgeving naleven en bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Het toepassingsbereik van de Wwft op advocaten volgt uit artikel 1a lid 4 sub c Wwft. Op grond van deze wetsbepaling is de Wwft van toepassing op advocaten die zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:

Verplichtingen van INEX Advocatuur onder de WWFT

INEX Advocatuur moet:
1. Een cliëntenonderzoek uitvoeren.
2. (Voorgenomen) ongebruikelijke transacties melden.

(Stap 1) Cliëntenonderzoek

Advocaten moeten hun cliënten identificeren en verifiëren, wat betekent dat ze de identiteit van hun cliënten moeten controleren. Dit gebeurt vóór de start van de dienstverlening. Bij bedrijven moeten advocaten ook de identiteit van de bestuurders vaststellen, inclusief de ‘Ultimate Beneficial Owner’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de regels van de WWFT, afhankelijk van het risico op witwassen of financiering van terrorisme.

(Stap 2) Melding van (Voorgenomen) Ongebruikelijke Transacties

Advocaten moeten (voorgenomen) ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland als deze verdacht lijken. Hierbij moet worden gekeken naar objectieve en subjectieve indicatoren, zoals transacties in contanten boven €10.000 of transacties met personen uit risicovolle landen. Advocaten moeten ook melden als het cliëntenonderzoek niet kan worden voltooid of als er vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme zijn.

**Belangrijke Opmerking**
Advocaten mogen geen melding maken van deze verdachte transacties aan hun cliënten en de geheimhoudingsplicht van advocaten is niet van toepassing op deze meldingen onder de WWFT.

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal