Araik Sarkisian Advocaat Ervaring Dankzij zijn ervaring kan Araik op maat gemaakte oplossingen bieden die perfect aansluiten bij de individuele behoeften van zijn klanten. Zijn waardevolle inzichten, gecombineerd met zijn professionele expertise, stellen hem in staat om een hoogwaardige dienstverlening te leveren en zich te onderscheiden in zijn vakgebied. Contact Telefoon: +31 6 19 10 […]

Peter-Paul Bruens Advocaat Ervaring Met twee decennia aan ervaring in zijn achterzak, heeft Peter-Paul zijn sporen verdiend als een vooraanstaand advocaat, een gewaardeerde partner en een doortastende bestuurder. Zijn expertise strekt zich voornamelijk uit binnen de dynamische domein van bedrijfsadvies, ondernemingsrecht en overnames. Contact Telefoon: +31 6 55 19 01 18 E-mail: ppbruens@inex.legal Rechtsgebieden Privaatrecht […]

Tarieven InEx Adovcatuur

Uurtarief  Bij InEx Advocatuur hanteren we diverse uurtarieven, variërend van minimaal €175 tot maximaal €400 per uur, afhankelijk van de expertise, ervaring en het soort opdracht. Onze tarieven worden zorgvuldig afgestemd op de complexiteit van de zaak en de benodigde specialisatie. Bij InEx Advocatuur zullen we te allen tijde volledige transparantie bieden over onze tarieven, […]

Kantoorklachtenregeling Inex Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een […]

Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur B.V.

Versie Voorjaar 2024 ALGEMEEN 1.1 Alle door InEx Advocatuur B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en diensten van toepassing, tenzij tussen […]

Huurrecht

Bij Inex Advocatuur begrijpen we dat het huurrecht een complex en vaak verwarrend gebied kan zijn voor zowel huurders als verhuurders. Als expert op het gebied van contractenrecht, bieden wij een uitgebreid scala aan diensten aan om onze cliënten te ondersteunen bij alle aspecten van het huurrecht. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een verhuurder […]

Ali Al Jaffar Advocaat Ervaring Mr. Al Jaffar is een deskundig advocaat bij InEx advocatuur, met specialisaties in privaatrecht, contractenrecht, arbeidsrecht huurrecht en een behoorlijk mate van diepgewortelde passie voor sportrecht. Zijn brede kennis en ervaring stellen hem in staat om cliënten te voorzien van doelgericht advies en effectieve vertegenwoordiging over een breed spectrum van […]

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal