Privacy

Privacyverklaring Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Inex Advocatuur B.V.en de met haar verbonden groepsvennootschappen persoonsgegevens verwerken in het kader van de bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (inex.legal). Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening […]

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur B.V. Versie Voorjaar 2024 ALGEMEEN 1.1 Alle door InEx Advocatuur B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en […]

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal