Araik Sarkisian Advocaat Ervaring Dankzij zijn ervaring kan Araik op maat gemaakte oplossingen bieden die perfect aansluiten bij de individuele behoeften van zijn klanten. Zijn waardevolle inzichten, gecombineerd met zijn professionele expertise, stellen hem in staat om een hoogwaardige dienstverlening te leveren en zich te onderscheiden in zijn vakgebied. Contact Telefoon: +31 6 19 10 […]

Peter-Paul Bruens Advocaat Ervaring Met twee decennia aan ervaring in zijn achterzak, heeft Peter-Paul zijn sporen verdiend als een vooraanstaand advocaat, een gewaardeerde partner en een doortastende bestuurder. Zijn expertise strekt zich voornamelijk uit binnen de dynamische domein van bedrijfsadvies, ondernemingsrecht en overnames. Contact Telefoon: +31 6 55 19 01 18 E-mail: ppbruens@inex.legal Rechtsgebieden Privaatrecht […]

Tarieven InEx Adovcatuur

Uurtarief  Bij InEx Advocatuur hanteren we diverse uurtarieven, variërend van minimaal €175 tot maximaal €400 per uur, afhankelijk van de expertise, ervaring en het soort opdracht. Onze tarieven worden zorgvuldig afgestemd op de complexiteit van de zaak en de benodigde specialisatie. Bij InEx Advocatuur zullen we te allen tijde volledige transparantie bieden over onze tarieven, […]

Kantoorklachtenregeling Inex Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een […]

Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur B.V.

Versie Voorjaar 2024 ALGEMEEN 1.1 Alle door InEx Advocatuur B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en diensten van toepassing, tenzij tussen […]

Privacy

Privacyverklaring Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Inex Advocatuur B.V.en de met haar verbonden groepsvennootschappen persoonsgegevens verwerken in het kader van de bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (inex.legal). Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening […]

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden InEx Advocatuur B.V. Versie Voorjaar 2024 ALGEMEEN 1.1 Alle door InEx Advocatuur B.V., hierna te noemen: “opdrachtnemer”, uit te voeren (advies)werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de klant, hierna te noemen: “opdrachtgever”. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geleverde zaken en […]

Sportrecht

Stel je voor: je bent een professionele sporter die te maken krijgt met een dopingovertreding, een contractgeschil met je club, of zelfs een blessure veroorzaakt door nalatigheid van een andere partij. Inex Advocatuur is jouw partner in deze uitdagende tijden. Als sportrechtteam begrijpen we de unieke dynamiek van de sportwereld. We kunnen niet alleen helpen […]

Arbeidsrecht

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een werkgever bent die te maken heeft met een geschil met een werknemer over ontslag of arbeidsvoorwaarden. Hierbij kunnen wij adviseren over de stappen die genomen moeten worden om het geschil op te lossen, of het nu gaat om het voeren van onderhandelingen met de werknemer, het opstellen van […]

Inex
in de overheid

Een goed geregelde samenleving? Dat vraagt om een overheid die samenwerkt met juridische specialisten die zowel de wet, de mens als de maatschappelijke wens erachter kennen.

Inex
in de zorg

Inex kent de wet en begrijpt de menselijke maat. Door de juridische kant van het werk te regelen geven wij instellingen en ondernemers in de zorg de ruimte om onbezorgd zorg te verlenen.

Inex
in bedrijf

Een contract is een spoorboekje dat helpt om zaken voor ondernemingen niet financieel te laten ontsporen. Inex geeft zekerheid voor de juridische kant van ondernemen.

Inex
in de opdracht

Heb je tijdelijk juridische hulp nodig? Geen probleem. Samen bepalen we je doel en gaan dan aan de slag.

Inex Legal